Natuurlijk

Nieuwsgierig!

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Natuurlijk

Nieuwsgierig!

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Natuurlijk

nieuwsgierig!

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Ons onderwijs

De unieke ontwikkeling van elk kind staat centraal op onze school
Kinderen verschillen van elkaar in aanleg, leerstijl, belangstelling en tempo. Daarom is ons onderwijs niet statisch, maar juist dynamisch. ‘Leer mij het zelf te doen’ geeft de rol van de leerling op onze school goed weer. Door goed naar het kind te kijken, veel gesprekjes te voeren en de interesse te prikkelen wordt de maximale ontwikkeling van elk kind gestimuleerd. Kinderen zijn tenslotte van nature actief, leergierig en nieuwsgierig!

Moeiteloos leren
Ons onderwijs sluit aan bij de behoeften en activiteiten van kinderen. Iets wat Maria Montessori, de grondlegger van het Montessori onderwijs, inspelen op de ‘gevoelige perioden’ noemt. In deze perioden kan een kind maximaal aandacht en inspanning opbrengen om bepaalde vaardigheden te leren. Wat een kind moeiteloos leert tijdens een gevoelige periode, kost in een andere ontwikkelingsfase meer moeite.

Altijd en overal leren
Leren doen kinderen niet alleen in een klaslokaal, maar altijd en overal. We halen daarom zoveel mogelijk de echte wereld in school én trekken samen de omgeving in om alles wat we geleerd hebben toe te kunnen passen in de praktijk.

                              

Van geholpen worden naar anderen helpen
Een groot gedeelte van de dag werken onze kinderen individueel of in kleine groepjes. De kinderen helpen elkaar met hun werk. Doordat we werken met heterogene groepen (onderbouw, middenbouw en bovenbouw), schuift ieder kind op van ‘geholpen worden’ naar ‘zelf kunnen’ en ‘anderen helpen’.

Jong geleerd met het Montessorimateriaal
Het unieke Montessorimateriaal wat ontworpen is door Maria Montessori zelf wordt bij ons op school aangevuld met moderne middelen. Kinderen leren zo eerst met tastbare materialen te werken en stappen daarna makkelijker over naar werken op abstract niveau. Door het werken met het Montessorimateriaal leren kinderen belangrijke begrippen, zoals de stelling van pythagoras bij ons op school al op jonge leeftijd.

                               

Onderwijs in vrijheid, rust en vertrouwen
In ons Montessori onderwijs is een kind vrij om een werkkeuze te maken, binnen de kaders van de taken en op basis van verantwoordelijkheid die het kind voor het eigen werk en gedrag neemt. Om goed geconcentreerd te kunnen werken is het rustig in onze lokalen en gangen. Als kinderen gemotiveerd zijn, ontstaat innerlijke rust. We leren kinderen ook om rekening te houden met anderen.
Op onze school heeft ieder kind leerdoelen op het gebied van sociale vaardigheden -omgaan met elkaar-, samenwerken, verantwoordelijkheid dragen, het uiten van gevoelens, creativiteit en het ontwikkelen van een zelfstandige werkhouding. De kinderen stellen zelf regels en afspraken op en bespreken die ook wekelijks met elkaar. Onze 3 basisregels zijn:

- Zorg goed voor jezelf
- Zorg goed voor anderen
- Zorg goed voor de omgeving

Naast vertrouwen tussen kind en leerkracht, is ook vertrouwen tussen school en ouders/verzorgers van grote waarde voor goed onderwijs. We hebben daarom nauw contact met ouders over de ontwikkeling en het welbevinden van hun kind.

Wil je een afspraak maken voor een rondleiding of kennismaking? Kijk dan op deze pagina

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.